تبلیغات
عادل کشـــــــــــــــــــــــــــــــــاورز - پروکاریوت ها
class=sch>

 
 

پروکاریوت ها

پروکاریوت ها
(برای دیدن تصویر در اندازه کامل روی آن کلیک کنید)

تعریف پروکاریوت ها:

1- میكروارگانیسمهای تک سلولی و فاقد دیواره هسته ( هسته ابتدایی)
2- دارای ژنوم DNAبصورت حلقوی و تک رشته ای
3- فاقد میتوكندری ، اجسام گلژی، هستک و شبکه آندوپلاسمی و دارای ریبوزوم S 70می باشند.
4- دارای غشاء سلولی و یا غشاءسلولی و یك دیواره سلولی هستند که جنس دیواره از پپتید و گلوکان می باشد.

دو نوع پروکاریوتها در گیاهان تولید بیماری می کنند:
1- باکتریها ( Bacteria) :
دارای یک غشاء سلولی و دیواره سلولی محکم هستند و در بیشتر موارد یک یا چند تاژک دارند.
2- مایکو پلاسما ها یا ما لیکوتها
(Mycoplasma like Organism= MLO):
فاقد دیواره سلولی و فقط دارای یک غشاء تک لایه ای خاص هستند.
طبقه بندی پروکاریوتها : براساس خصوصیات دیواره سلولی
1- Gracilicutes :
باکتری گرم منفی با دیواره نازک
2- Firmacutes:
باکتری گرم مثبت با دیواره محکم
3- Mollicutes )Tenericutes):
فاقد دیواره سلولی و دارای یک غشاء تک لایه ای نرم

1- باکتریهای بیماریزای گیاهی
باکتریهای بیماریزای گیاهی ساپروفیت اختیاری هستند و به خوبی در محیطهای کشت مصنوعی کشت می شوند ولی کشت تعدادی از باکتریهای آوندی (Fastidious) در محیط کشت مشکل بوده وبرخی ازآنها هنوز قابل کشت نیستند.

2- شکل باکتریها :
میله ای، کروی، فنری، رشته ای، گرزی،Y یا V شکل
به استثنای Streptomyces که رشته ای است بیشتر باکتریهای بیماریزای گیاهی میله ای شکل اند

3- دیواره سلولی باکتریها
دیواره سلولی باکتریها بوسیله مواد صمغی و چسبنده ای احاطه شده است . این مواد ممکن است دارای ضخامت کمی باشند که در این صورت به آنها Slime layer گفته می شود و اگر ضخامت آنها زیاد باشددر این صورت به آنها کپسول ( Capsule) گفته می شود.

4- تاژک (Flagellum) :
یک از ضمائم نخی شکل خارج دیواره سلولی باکتریها است که باعث تحرک آنها می شود که از واحد های پروتئینی بنام فلاژلین تشکیل شده است.

5- طرز آرایش تاژکها در طبقه بندی مؤثر بوده وبه اشکال زیر وجود دارد:
Monotrichous: دارای فقط یک تاژک قطبی
Lophotrichous: دارای چند تاژک در یک قطب
Amphitrichous: دارای تاژکهایی در دو قطب
Peritrichous: دارای تاژکهایی جانبی یا محیطی

6- اسپور
برخی گونه های میله ای می توانند به اسپور تبد یل شوند ولی گونه های رشته ای (( Streptomycesتوانایی تولید اسپورهایی بنام کنیدی در انتهای رشته خود دارند.

7- دیواره سلولی :
دیواره سلولی باکتریها مسئول حفظ شکل ، جلوگیری از متلاشی شدن سلول باکتری در شرایط نامساعد محیطی و عکس العمل باکتری در برابر رنگ گرم ( Gram stain) می باشد.

8- نقش غشاء سیتوپلاسمی باکتریها:
عبور ومرور مواد از طریق این غشاء صورت می گیرد
تقسیم سلولی از طریق این غشاء صورت می گیرد
نقش میتوکندری را دارد

9- تولید مثل :
باکتریهای میله ای شکل از طریق تولید مثل غیر جنسی که بنام تقسیم دو تایی معروف است تولید مثل می کند.

10- علائم بیماریهای باکتریایی :
تولید گال یا غده (Tumor)
لکه برگیها و آتشک و شانکرها
پوسیدگی نرم (Soft Rot)
پژمردگی آوندی(Vascular Wilt)

11- طبقه بندی :
Rhizobium: میله ای شکل – تاژک جانبی، G─
Clavibacter: میله ای شکل – تاژک قطبی، G+
Erwinia: میله ای شکل – تاژک پریتریکوس، G─
Pseudomonas: میله ای شکل – تاژک قطبی، G─
Xantamonas: میله ای شکل – یک تاژک قطبی، G─
Streptomyces: دارای هیف های استوانه ای شکل و منشعب

12- انتشار بیماریهای باکتریایی :
ورود وانتشار باکتریها در مزرعه و باغ ازروشهای زیر صورت می گیرد:
خاک آلوده
مواد گیاهی آلوده ( بذر، نشاء و سایر اندامهای آلوده)
انسان( ادوات کشاورزی آلوده ، عملیات مختلف زراعی)

13- کنترل بیماریهای باکتریایی :
استفاده از بذر و گیاهان سالم
بهداشت زراعی مانند حذف و سوزاندن شاخه ها و یا گیاهان آلوده
ضد عفونی ابزار آلاتی مانند چاقوی و قیچی هرس ودستها
کوددهی و آبیاری مناسب
تناوب زراعی
استفاده از ارقام مناسب

14- کنترل بیماریهای باکتریایی :
استفاده از مواد شیمیایی و بخار آب در ضد عفونی بذور وخاک
استفاده از ترکیبات مسی دربیماریهای باکتریایی لکه برگی و بلایت بصورت سمپاشی شاخ و برگ
استفاده از آنتی بیوتیک ها بصورت پاشش و یا فرو بردن نشاء و قلمه ها در محلول آن
استفاده از ویروسهای باکتری خوار ( باکتریوفاژها) و باکتریوسین ها ( مواد ضد باکتریایی مترشحه از باکتریها)

:: اهمیت زنبور عسل در گرده افشانی گیاهان
:: مقاله آفات چغندر قند
:: سرخرطومی برگ یونجه
:: کرم گرده خوار خرما :
:: سنک ناک (Pear lace bug)
:: ورمی کمپوست چیست؟
:: كرم هلو
:: کرم آلو
:: دانلود فیلم بسیار زیبا با موضوع کشاورزی پایدار
:: دانلود پاورپوینت زنگ زرد گندم
:: دانلود فیلم چاپر ذرت
:: دانلود اکسل کالیبره کردن سمپاش ها
:: دانلود پاورپوینت بسیار زیبا با موضوع استابورن مرکبات
:: پاورپوینت بسیار زیبای !
:: دانلود پاورپوینت بیسار زیبا با موضوع هسته دار شانکرها
:: پاورپوینت فارسی زیبا در مورد بیماری های ناشی ازقارچ Sclerotinia sclerotiorum وکنترل غیر شیمایی آن ها
:: کتاب The Triumph of the Fungi
:: کتاب بیماری های لوبیا
:: کتاب Plant Pathologist’s Pocketbook
:: کلیپ زیبا در مورد تست الیزا
:: کتاب TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS DISEASE
:: کتابچه بیماری های گوجه فرنگی
:: کتاب واژه های مورد استفاده در نماتدشناسی
:: کتاب VERTICILLIUM WILTS
:: پاورپوینت زیبا در مورد کنترل بیولوژیکی
:: دانلود فیلم با موضوع کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری ها
:: دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز
:: دانلود مقاله آموزش پرورش و تولید میگو
:: دانلود مقاله پرورش و تولید میوه کیوی
:: دانلود مقاله مدیریت علف هرز جودره


 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ