تبلیغات
عادل کشـــــــــــــــــــــــــــــــــاورز - مدیریت مبارزه با نماتد ها
class=sch>

 
 

مدیریت مبارزه با نماتد ها

 

La Defense Des Plant culeivars

R. Boweg , 1967

Eid: Pagot Leusnnc

مبارزه علیه نماتدچندان آسان نیست زیرا در داخل خاك یا نسوج گیاهی كه كمتر نفوذپذیر است زندگی می كنند و دسترسی به آنها آسان نیست.

مدیریت مبارزه با نماتد ها مدیریت مبارزه با نماتد ها

 

 

روشهای مبارزه:

 

                الف: مبارزه زراعی: یكی از روشهای گیاهی متناوب است. یعنی باید دقت شود كه گیاه میزبان به صورت مداوم كشت نشود. مبارزه بر علیه علفهای هرز میزبان نماتدها، استفاده از اقدام مقاوم نیز مؤثراست.

رعایت نكات زیر نیز می تواند مفید باشد:

1-    پرهیز از استفاده از بذر، غده یا پیاز آلوده.

2-    جلوگیری  از  حمل و نقل خاك و اندامهای گیاهی آلوده (قرنطینه) از نقاط آلوده به سالم.

3-    درصورت امكان سوزان یا كپوست كردن بقایای گیاهای آلوده (كپوست زمانی مؤثر است كه حرارت از ˚c45 60 درجه بالاتر رود).

ب: مبارزه بیولوژیكی :كشت گیاهان از جنس Togeten كه ترشحات ریشه آنها سمی است. برعلیه Pretjlenchui وTylenehorhynchun روی گیاهان خانواده زارسه مفید بوده.

نماتدها هم مانند حشرات دارای دشمنان طبعیی هستند كه شامل پروتوزورترها ، قارچها ، نماتدهای شكارچی، كنه ها و غیره می شود. هرچند استفاده از این موجودات آسان نیست لیكن افزایش هموس خاك باعث افزایش جمعیت آنها مخصوص پروتوزوئرها می شود و یك تعادل نسبی در خاك به وجود می آید.

                ج: مبارزه فیزیكی: نماتدها نسبت به حرارت بالا خاص هستند. لذا از حرارت می توان برای ضد عفونی خاك گلخانه ها ،‌غده ها و پیازهای آلوده و غیره استفاده كرد.

                د:مبارزه شیمیایی: درمحصولات گرانقیمت و بخصوص در شرایطی كه تناوب مناسب نیست روش مؤثری است كه باعث حذف یا كاهش جمعیت نماتدها می شود.در پاره ای از مورد دیده شده كه باعث افزایش باكتری های تثبیت كننده است و افزایش رشد گیاه می شود.البته این روش گران است و استفاده متوالی ازآن ممكن است باعث ایجاد آلودگی خاك و بهم خوردن تعادل بیولوژیكی آن شود.

تركیبات نماتدكش:

این تركیبات نماتد را حذف نمی كنند بلكه جمعیت را تا زیر سطح زبان اقتصادی پائین می آورند. اغلب نماتدكشها قبل از كاشت مصرقمی شوند. بعضی از تركیبات جدی را می توان پس از كاشت و روی گیاه مصرف نمود، البته تعداد آنها كم است.

این تركیبات ممكن است به صورت گاز، مایع یا جامد مصرف شوند.كارآیی مواد گازی یا مایعی كه به صورت گاز در می آیند بهتر است و تعداد بیشتری از نماتدها را از بین می برد. زیرا این تركیبات بهتربه درون ذرات خاك نفوذ می كنند. تركیبات جامدباید با آب مخلوط شوند یا با خاك مخلوط شده وسپس مزرعه آبیاری شود. بعضی از این تركیبات نیز به صورت گرانول هستندكه پس از آبیاری (مصرف)به صورت گاز در می آیند. این تركیبات را می توان همراه با كود و یا مستقل در سطح مزرعه پاشیده و سپس با خاك مخلوط نمود. تركیبات مایع نیز به كمك سمپاش در خاك پاشیده می شود. خاك درون مزرعه پاشیده می شود.خاك مزرعه باید كاملاً نرم باشد تا نماتدكش به صورت یكنواخت و كامل با خاك مخلوط شود. در هنگام سمپاشی باید خاك از وضعیت مناسب برخوردارباشد. حرارت نیز از دیگر عوامل مؤثر است. بخصوص در مورد فومیگانت ها حرارت نباید از 10 درجه كمتر باشد. حرارت مناسب 15 تا 20درجه سانتی گراد است(در عمق 20 سانتی متری). پس از سم پاشی مزرعه آبیاری می شود ویا غلطك زده می شودیاهردومورد بهتر است كه سطح مزرعه با پلاستیك پوشانده شود.اغلب نماتدكش ها برای انسان سمی هستندوباید با دقت مصرف شود. سهراب مهدی زاده 

مهمترین تركیبات نماتدكش عبارتند از:

1-DD (Dichloropropame-dichloropropeme)كه مایع تدخینی است.

2- Nemagon (1/2 dibromo-3 chloropropame) كه تدخینی است.

3- B romure demethgle كه خیلی گازی است.

4-Dibromoè tham (Dibromuredethglene) كه فومیگانت است.

5-Vapam

6- Trapex (Isothiocgamatedemethgle)

7- Sulfur decarbon

8- Chloropicrine

:: اهمیت زنبور عسل در گرده افشانی گیاهان
:: مقاله آفات چغندر قند
:: سرخرطومی برگ یونجه
:: کرم گرده خوار خرما :
:: سنک ناک (Pear lace bug)
:: ورمی کمپوست چیست؟
:: كرم هلو
:: کرم آلو
:: دانلود فیلم بسیار زیبا با موضوع کشاورزی پایدار
:: دانلود پاورپوینت زنگ زرد گندم
:: دانلود فیلم چاپر ذرت
:: دانلود اکسل کالیبره کردن سمپاش ها
:: دانلود پاورپوینت بسیار زیبا با موضوع استابورن مرکبات
:: پاورپوینت بسیار زیبای !
:: دانلود پاورپوینت بیسار زیبا با موضوع هسته دار شانکرها
:: پاورپوینت فارسی زیبا در مورد بیماری های ناشی ازقارچ Sclerotinia sclerotiorum وکنترل غیر شیمایی آن ها
:: کتاب The Triumph of the Fungi
:: کتاب بیماری های لوبیا
:: کتاب Plant Pathologist’s Pocketbook
:: کلیپ زیبا در مورد تست الیزا
:: کتاب TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS DISEASE
:: کتابچه بیماری های گوجه فرنگی
:: کتاب واژه های مورد استفاده در نماتدشناسی
:: کتاب VERTICILLIUM WILTS
:: پاورپوینت زیبا در مورد کنترل بیولوژیکی
:: دانلود فیلم با موضوع کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری ها
:: دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز
:: دانلود مقاله آموزش پرورش و تولید میگو
:: دانلود مقاله پرورش و تولید میوه کیوی
:: دانلود مقاله مدیریت علف هرز جودره


 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ